Constructief advies

DCT Engineering is een constructief ontwerp en adviesbureau in Gemert. Wij ontwerpen, tekenen, modelleren en berekenen constructies. Onze hoofdtaak is het veilig ontwerpen en adviseren van constructies waarbij we deze toetsen aan de huidige regelgeving (EN-NEN). Naast een veilige constructie vinden wij het belangrijk dat deze kosten-efficiënt gerealiseerd kan worden. Constructies construeren wij voornamelijk met materialen van hout, beton of staal. Nadat het ontwerp berekend en getekend is, kunt u van ons een product verwachten waarop u kunt bouwen.

Verbouwingen

Gaat u verbouwen en zoekt u nog een constructeur? Wij denken graag met u mee en zorgen ervoor dat uw ideeën werkelijkheid worden. Voor het doorvoeren van een constructieve wijziging is het ten alle tijden aangeraden een constructieve berekening te laten uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat het ontwerp berekend en getekend wordt, waarna u verder kunt met het opmaken van een kostenraming of het indienen van het ontwerp bij de gemeente.

In het ontwerptraject bouwen we doorgaans voort op de huidige bouwtekeningen. Mochten deze documenten niet meer in uw bezit zijn en ontbreken, dan zullen wij met u een afspraak plannen voor het verzorgen van een inmeting op locatie.

Civieltechnisch ontwerpen

Naast onze bouwkundige expertise kunt u ons inschakelen voor het uitwerken van diverse civieltechnische vraagstukken. Denk aan het uitwerken van gedetailleerde schetsontwerpen ten behoeve van stedelijke herinrichtingsprojecten. De gestelde randvoorwaarden vormen de basis voor het civieltechnisch ontwerp. Door het belichten van de diverse aspecten binnen het project wordt gewerkt naar een optimaal eindproduct. Gezamenlijk wordt stapsgewijs de opdrachtgever meegenomen in de diverse ontwerpkeuzes per discipline. Het civieltechnisch ontwerp wordt uitgewerkt van VO, DO naar UO.

Stress Analysis - Sterkteberekeningen

DCT Engineering werkt onder andere met 3D-rekensoftware voor het optimaliseren van complexe constructies en producten. Op basis van materiaaleigenschappen en krachtsvelden worden materiaalspanningen binnen het ontwerp in een 3D-model geanalyseerd. De zwakke onderdelen binnen het ontwerp worden uitvoerig beoordeeld en waar nodig gemuteerd, waardoor het product aanzienlijk sterker en lichter uitgevoerd kan worden. Inherent zijn de materiaalkosten waarop direct bespaard kan worden.

De optredende vervormingen en spanningen worden getoetst aan de vooraf vastgestelde maximum toelaatbare waarden. Op basis van een constructieve beoordeling zal de constructeur een conclusie samenvatten in de vorm van een rapportage.

Vraag geheel vrijblijvend voor advies en/of een prijsopgave.

DCT Engineering - Onafhankelijke en deskundige advisering.